Waarom doen we dit

Het platteland van Roemenië is nog steeds erg arm. Er heerst veel werkeloosheid.
Het verschil tussen wijken in het centrum van de steden en het platteland is erg groot. In de buitenwijken van de grote steden wonen veel gescheiden vrouwen met een aantal kinderen in zgn. “flats”. Maar wij zouden hier niet in willen wonen, zo slecht.
De mensen verdienen nog steeds erg weinig.  Zo is er in Loamneş geen waterleiding. Maar soms zie je dat er toch verandering optreedt. Er zijn nu minder zandwegen dan eerst.

Om nog een voorbeeld te noemen: de doktersposten
De regering stelt dat elke gemeente een dokterspost moet realiseren. Maar de zak met geld zit er niet bij. Een dokter verdient zo weinig dat je alleen maar een arts krijgt als je hem/haar ook een huis kunt aanbieden.
Een  dokterspost bouwen moet je zelf financieren.  De dokterspost die men in Loamneş wil bouwen gaat € 32.000 kosten.  Dit is inclusief het huis van de dokter.
We hebben het dan alleen over het gebouw. Daarna moet de inrichting nog komen. Het huis voor de dokter wordt gebouwd boven de dokterspost. De ruimte die de dokter nu gebruikt in één van de andere dorpen bezit zelfs geen wc, zelfs geen poepdoos buiten. Men zou daar heel graag  een wc willen realiseren.
Wat betreft de waterleiding: men verwacht dat die er rond 2013 in een paar dorpen zal zijn aangelegd.
De dokter die er nu is gaat over niet al te lange tijd met pensioen. Met een nieuw huis boven de dokterspost hoopt men een jonge arts aan te kunnen trekken.