Hoe doen we dit

Door acties te houden proberen we geld in de zamelen. Wij kunnen niet zonder hulp. Gelukkig zijn er bijv. bij de potgrond- en compostactie veel extra handen. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Mensen helpen ons zo’n hele dag, sommige rijden met hun eigen auto’s en aanhangers. Anders zouden we geen grote acties kunnen houden.

Naast de acties ontvangen wij ook geld van onze donateurs, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Tevens ontvangen we een subsidie van het Mondiaal Platvorm van de Gemeente Voorst.

We houden zoveel mogelijk contact met Loamneş. Dat doen we per mail, per telefoon, per skype en tijdens een bezoek aan hen.
We proberen om de 2 à 3 jaar een “officieel” bezoek te brengen om te kijken of ons geld goed besteed wordt. Leden van onze werkgroep die ook in Deventer meehelpen, gaan als ze met een transport in Roemenië zijn ook altijd kijken. Ander leden gaan tijdens hun vakantie nog wel eens op bezoek.

Het heeft lang geduurd maar sinds een jaar is de Friendship Association Loamneş opgericht. Deze Fundatia komt maandelijks bij elkaar en bekijkt wat er moet/kan gebeuren. Zij hebben nu ook een eigen bankrekening. Daar kunnen wij geld op storten en hoeven het nu niet meer contant te gaan brengen.
Meer informatie over de Friendship Association Loamneş vindt u hier.