Geschiedenis

In de negentiger jaren kwam er een contact tot stand tussen de steden Deventer en Sibiu. Sibiu ligt in centraal Roemenië. Reeds vele jaren vinden er uitwisselingen plaats op verschillende gebieden. De schrijnende armoede bracht velen er toe om de inwoners te helpen.
Met instemming van Deventer hebben enkele mensen uit Terwolde, die ook  bij de groep Deventer- Roemenië betrokken waren of nog zijn, in 1997 een contact opgebouwd tussen de dorpen Terwolde, Nijbroek en Loamneş. Dankzij gulle gevers en een enorme inzet van een groep vrijwilligers is er vanaf die tijd veel tot stand gebracht.
Één van de eerste zaken die geregeld werden, ontstond vanuit een vraag van de mensen in Loamneş. Dit betrof een fiets voor de kinderen om naar het station te fietsen.  Deze vraag werd gesteld door het contactgezin van Gradus van Essen toen hij hen een keer bezocht. Een hele winter is er geklust en zo vertrok het eerste transport in juli 1998 het eerste transport. Een vrachtwagen met twee containers en een luxe auto gingen op weg. Het transport bevatte ook tractoren en landbouwmachines. De fietsen werden aan ouderen en kinderen in Loamneş uitgedeeld.

Gedurende de jaren is er veel gerealiseerd in Loamneş, zoals een dokterspost en veel hulp aan de school. Een aantal gezinnen worden vast ondersteunt door middel van een voedselpakket.

Inmiddels is het werkgebied van de werkgroep uitgebreid en helpen wij ook in Hoghilag, Valcid en Prod. Inmiddels is de werkgroep een stichting geworden.